News

ธรรมาภิบาล หรือ Corporate Governance ถือเป็นอีกหนึ่งคำศัพท์ที่เชื่อว่าประชาชนทั่วไปคงได้ยินกันอยู่เป็นประจำในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งก็หลายท่านๆฟังดูแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวเราเหลือเกิน ฟังดูเหมือนเป็นเพียงระดับนโยบายที่ทั้งทางภาครัฐและเอกชนพยายามจะผลักดันให้เกิดขึ้นแต่จับต้องได้ยาก\nแต่น..

Information